Sedan 2013, 2014, 2015 och under pågående uppdrag 2016 har Annika Palmgren fungerat/fungerar som handledare för en grupp förskollärare, barnskötare vid Löddesnäs förskola, Lomma kommun. Handledningen har gällt pedagogisk dokumentation, professionsutveckling. Handledningen har varit undersökande och utmanande och lett till progression i arbetet med dokumentation och förändrat kunnande för deltagarna.
Annikas handledning är mycket professionell och leder verkligen till ökat kunnande för alla deltagare då Annika möter deltagarna på ett individuellt sätt. Handledningen har stark teoretisk  och praktisk förankring.
Annika bidrar till utveckling av det professionella språket och hur förskollärare kan möta barns tankar och alster värdeneutralt. Denna utveckling sker parallellt och samtidigt som handledningen av pedagogisk dokumentation sker.
Annika är tydlig, strukturerad och inspirerande.

Jag är mycket nöjd med organisation, innehåll, upplägg, innehåll, handledning och resultat. Annika berör!

Barbro Lindberg, förskolechef/rektor Löddesnäs förskola- skola

 

 

Under läsåret 2015-2016- 2016-2017 har Annika Palmgren genomfört och genomför uppdrag hos fristående och kommunal huvudman inom följande områden:

  • Professionsutveckling för förskollärare och arbetslag i förskolan med utgångspunkt i svensk skollag och förskolans läroplan Lpfö98 (rev10).

  • Nätverksuppbyggnad inom temat – Förskolan som första skolform- vad innebär en likvärdig förskola för att kvalitetsäkra förskolans professions, utbildning och undervisning?

  • Kollegialt lärande i förskola- Verksamhetsbesök i barngrupp och arbetslag i förskolan - handledning i arbetslag.

  • Systematiskt kollegialt utvecklingsarbete i det entreprenöriella lärandet i förskolan – Skolverksprojekt.

  • Pilotprojekt - Erfarenhet, Vetande och Tro enligt vad svensk skollag och läroplan för förskolan Lpfö98(rev10) föreskriver.

Finns frågor på ovanstående uppdrag och önskas referenser hos fristående och kommunal huvudman så är ni varmt välkomna att kontakta Annika Palmgren Skolutveckling. Gå in på kontakt via hemsidan på kontakter och skriv en rad så kontaktar Annika Palmgren Skolutveckling er för ett vidare samtal samt förmedling av kontaktuppgifter till referenser.

Varmt välkomna för en kontakt!