Under läsåret 2015-2016- 2016-2017 har Annika Palmgren genomfört och genomför uppdrag hos fristående och kommunal huvudman inom följande områden:

  • Professionsutveckling för förskollärare och arbetslag i förskolan med utgångspunkt i svensk skollag och förskolans läroplan Lpfö98 (rev10).

  • Nätverksuppbyggnad inom temat – Förskolan som första skolform- vad innebär en likvärdig förskola för att kvalitetsäkra förskolans professions, utbildning och undervisning?

  • Kollegialt lärande i förskola- Verksamhetsbesök i barngrupp och arbetslag i förskolan - handledning i arbetslag.

  • Systematiskt kollegialt utvecklingsarbete i det entreprenöriella lärandet i förskolan – Skolverksprojekt.

  • Pilotprojekt - Erfarenhet, Vetande och Tro enligt vad svensk skollag och läroplan för förskolan Lpfö98(rev10) föreskriver.

Finns frågor på ovanstående uppdrag och önskas referenser hos fristående och kommunal huvudman så är ni varmt välkomna att kontakta Annika Palmgren Skolutveckling. Gå in på kontakt via hemsidan på kontakter och skriv en rad så kontaktar Annika Palmgren Skolutveckling er för ett vidare samtal samt förmedling av kontaktuppgifter till referenser.

Varmt välkomna för en kontakt!