GD-krönikan. Jag är glad att vi idag lämnat regeringsrapporten om vårt andra år i vårt intensiva arbete att granska förskolan. Vi börjar se flera mönster. Utifrån de 10 kvalitetsgranskningar vi nu gjort är vår bild att det finns betydande olikheter i hur förskolor arbetar med det pedagogiska uppdraget. Vi ser även att detta kan hänga samman med brister i "styrkedjan".

 

Tags: