Hållbar utveckling för barnens bästa

Annika Palmgren Skolutveckling arbetar med verksamhetsutveckling med inriktning på förskolan.

Specialkompetens inom projektledning, organisationsutveckling, handledning för professionsutveckling och implementeringsarbete av förskolans läroplan.

Verksamhetsuppdraget bygger alltid på förskolechefs, förskollärare, arbetslag och barns aktuella rådande behov, frågeställningar och förskolekultur. Där förskollärares och arbetslags erfarenhet, frågor, kompetens alltid tas tillvara. Men även för att synliggöra, stärka och utmana förskollärare och barnskötare i sin yrkesroll, för att säkerställa undervisning och utbildning i ledning av förskolechef.

I verksamhetsuppdraget är processen och målet att säkra en hållbar kvalitetsutveckling för förskolans utbildning och undervisning och för förskolans medarbetare.

Uppdragsgivare erbjuds möjlighet att utveckla och skapa nätverk regionalt och nationellt för säkra en hållbar utbildning och undervisning för barnens bästa.

 


Våren 2017: - Gå med i nätverket "Förskolan mot nya höjder"

 

Förskolan mot nya höjder”
- Ett nätverk för dig som förskolechef som är verksam hos enskild och kommunal huvudman/ förskola

Innehållsfokus i nätverket är:
”Förskolan mot Nya höjder ”erbjuder dig som förskolechef att under ett år utveckla ditt kvalitetsarbete vad organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 föreskriver. För att se vilka parallellprocessor arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2015:4 har med vad skollag och förskolans läroplan Lpfö98 revidera...d 2016 föreskriver. Samtidigt får du möjlighet att också fördjupa dig skrivningar i Skolinspektionens kvalitetsrapporter för förskolan.


Anmäl ditt intresse till:  maria@kris-hjarta.se

http://www.kris-hjarta.se/

 Aternativit via Annika Palmgren Skolutvecklings kontakt:

 

Varmt välkomna hälsar

Maria Sundqvist Kris & Hjärta
och
Annika Palmgren Skolutveckling 

 Så kan förskolan bli ännu bättre

February 18, 2017

Skolverkets nya allmänna råd tydliggör hur förskolan systema…

Skolinspektionen

February 18, 2017

Undervisning i förskolan behöver klargöras