HEM


*

 

Hållbar utveckling för barnens bästa

Annika Palmgren Skolutveckling arbetar med verksamhetsutveckling med inriktning på förskolan.

Specialkompetens inom projektledning, organisationsutveckling, handledning för professionsutveckling och implementeringsarbete av förskolans läroplan. 

Verksamhetsuppdraget bygger alltid på förskolechefs, förskollärare, arbetslag och barns aktuella rådande behov, frågeställningar och förskolekultur. Där förskollärares och arbetslags erfarenhet, frågor, kompetens alltid tas tillvara. Men även för att synliggöra, stärka och utmana förskollärare och barnskötare i sin yrkesroll, för att säkerställa undervisning och utbildning i ledning av förskolechef.

I verksamhetsuppdraget är processen och målet att säkra en hållbar kvalitetsutveckling för förskolans utbildning och undervisning och för förskolans medarbetare.

Uppdragsgivare erbjuds möjlighet att utveckla och skapa nätverk regionalt och nationellt för säkra en hållbar utbildning och undervisning för barnens bästa.

Annika Palmgren Skolutveckling
0708 17 06 35

annika@palmgrenskolutveckling.se

design & produktion: epafi ab

© Copyright Annika Palmgren Skolutveckling. All Rights Reserved.